1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: ME TORBAY

ME TORBAY 3 lata 8 miesiąc temu #2205

List od Erica Marchbanks'a

Eric J Marchbanks posted on your Timeline
"Hi Tomasz,
Excuse the translation sent in English as well as translation might be poor –
Wybaczają tłumaczenie –

You may remember me from 2006 and 2007 when I came to our country with my Hornet. I am again Chairman of the Uk Hornet Association and trying to extend chances for racing against each other.
Wy możecie pamiętać (przypominać sobie) mnie od 2006 i 2007 kiedy przybywam do naszego kraju z moim *Hornet*. JA jestem znowu Prezes *Hornet* Asocjacja (stowarzyszenie) i próbujący (wypróbowujący; wypróbowywanie; trudny) rozprzestrzeniać wypadki dla brania udziału w wyścigach w stosunku do siebie.

Hopefully you will have seen the posts on your website for the European Championships at Royal Torbay Yacht Club at Torbay Uk?
Z nadzieją wy będzie komunikaty (stanowisko) na waszym *website* dla Europejski (Europejczyk) *Championships* przy Królewskim *Torbay* *Yacht* Klub przy *Torbay* ?

If you are coming, can you let me know?
Jeżeli wy przybywacie, może wy pozwalacie mnie poznają?

We are having a Polish evening during the event
My jesteśmy mający (istnienie) Polski wieczór podczas wydarzenia (wypadek)

We have arrange that you can camp in campervans in the carpark opposite the clubhouse although you have to pay the car park fee at the meter
My ma porządkują (umawiać się) żeby wy możecie rozlokowywać w *campervans* w *carpark* przeciwłegły *clubhouse* chociaż wy musicie płacić samochód (samochodowy; wagon) park opłata przy mierniku

There will be mementos for everyone who enters....both helm and crew as well as race/championship prizes to be won
Tam będzie jest *mementos* dla wszelkiego (wszyscy) kto (który) wchodzi....jak ster taki ekipa jak i biorą udział w wyścigach /*championship* nagrody być wygrywany (zwyciężony)

It would be helpful to have contact with anyone that is coming, so that I can make necessary arrangements and order enough mementos for everyone.
To byłby byłby użyteczny mieć kontakt z wszelkim który przybywa, tak (więc) co (żeby; który) mogę wyrabiać niezbędne zarządzenia i rozkazują (porządkować) dostateczną ilość (dostateczny; dostatecznie) *mementos* dla wszelkiego (wszyscy).

All the best to you all, happy sailing and can I have a note of any events your end for rest of this year and next
Cały lepszy wy cały, szczęśliwe pływanie (prowadzenie) i może mam uwaga wszelkich wydarzeń (wypadek) wasz koniec (na zakończenie) dla odpoczynku (reszta) tego (to) rok (roczny) i następny (następnie)

It would be interesting if you know of anywhere between the two countries where a European Championship can be held to reduce transport costs from both directions
To byłby interesujący jeżeli wy wiecie o gdziekolwiek między dwoma państwami gdzie Europejski (Europejczyk) *Championship* może być trzymany zmniejszać transport (środki transportowe; transportowy) koszty od obydwa kierownictwa (kierunek)

Thank you
Dziękują

Eric.

Marchbanks Architectural Design
Tel 01392458007 Exeter
Tel 01398328040 Dulverton

Mobile 07766702996
www.marchbanksplanning.co.uk"


Wesole tlumaczenie :evil:
  • doktor
  • doktor Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • POL 2170
  • Posty: 349
  • Otrzymane podziękowania: 5
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.394 s.